Xuất nhập khẩu Việt Nam đến hết tháng 11 vượt 600 tỷ USD

Thống kê / Statistics Tháng 11 / November 11 Tháng / 11 Months
Tổng Kim Ngạch 60.88 tỷ USD  (5.9% so với cùng kỳ năm trước) 619.17 tỷ USD (8.3% so với cùng kỳ năm trước)
Xuất khẩu / Exports 31.08 tỷ USD (6.7%) 322.5 tỷ USD (5.9%)
Nông, Thủy Sản / Agri-Aqua 3 tỷ USD (26.7%) 29.5 tỷ USD (8.6%)
Nhập khẩu / Imports 29.8 tỷ USD (1%) 296.67 tỷ USD (10.7%)

=>Xuất siêu 25,83 tỷ USD (Tăng so với cùng kỳ năm trước)

 

Thị trường xuất nhập khẩu:

  • Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất (88 tỷ USD).
  • Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất (99,6 tỷ USD).
  • Xuất siêu sang Hoa Kỳ giảm 14,1%, xuất siêu sang EU giảm 11,1%.
  • Xuất siêu sang Nhật Bản tăng 127,2%.
  • Nhập siêu từ Trung Quốc giảm 23,1%, từ Hàn Quốc giảm 25,4%, từ ASEAN giảm 31,3%.

 

Tóm lại, kim ngạch xuất nhập khẩu có dấu hiệu khôi phục với sự tăng trưởng xuất khẩu, đặc biệt là trong nhóm hàng nông, thủy sản. Mặc dù còn giảm so với năm trước, nhưng mức giảm đã giảm đáng kể. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì ở mức xuất siêu. Thị trường chính là Hoa Kỳ và Trung Quốc.


👉 Bạn quan tâm đến thị trường dệt may, hãy theo dõi chúng tôi để nhận được thông tin mới nhất:
📞: +84 (28) 3589 9978 / 3622 2272
📧 trading@cotco-vn.com