VỀ SỢI COTCO

Cotco Co., Ltd. được thành lập năm 2016, và xác định nhiệm vụ từng bước phát triển ngành công nghiệp nguyên liệu dệt may cùng các đối tác liên quan trong và ngoài Việt Nam. Hướng tới quốc tế hóa trong kinh doanh nguyên liệu dệt may là mục tiêu chiến lược, cam kết cung cấp sản phẩm sợi và dịch vụ giá trị gia tăng cao cho các đối tác.

Hiện tại Cotco hợp tác chặt chẽ và có chiến lược hợp tác lâu dài với các nhà máy sợi uy tín tại Việt Nam để cung cấp các sản phẩm sợi chất lượng cao ra thế giới, và Cotco có nhiệm vụ xây dựng chuỗi cung ứng và tiếp thị ngày càng hoàn chỉnh.

Với đội ngũ nhân viên bán hàng và hậu cần chuyên nghiệp, Cotco luôn sẵn sàng cho các thương thảo kinh doanh sợi vốn đầy cạnh tranh.