SỢI

Sợi là các sợi chỉ hoặc sợi được tạo ra để sản xuất các vật liệu khác. Thông thường, chúng được dệt kim hoặc dệt thoi ra thành phẩm là vải; tuy nhiên, các sản phẩm như giấy và sợi thủy tinh cũng được làm từ sợi.
Về vải, hầu hết các loại sợi thuộc một trong hai loại: tự nhiên hoặc tổng hợp. Sợi tự nhiên đến từ các nguồn thực vật hoặc động vật như bông, lanh, len (từ lông cừu) hoặc kén (tơ) tằm. Các nhà sản xuất có thể kéo các vật liệu này thành sợi mà không cần phải thay đổi chúng theo bất kỳ cách nào.
Sợi tổng hợp đến từ các quá trình nhân tạo và hóa chất. Các loại sợi như polyester và nylon được làm từ polyme hóa học kéo thành sợi. Tuy nhiên, một số sợi tổng hợp đến từ các nguồn tự nhiên. Ví dụ, modal và rayon đến từ cellulose gỗ sử dụng các quy trình hóa học để chuyển đổi gỗ thành sợi.