THAM DỰ HỘI THẢO DO HIỆP HỘI BÔNG MỸ TỔ CHỨC TẠI TPHCM (2022)

GẶP GỠ VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ VỚI NHÀ CUNG CẤP MÁY,
THIẾT BỊ DỆT SỢI LAKSHMI MACHINE WORKS (ẤN ĐỘ), 9/2022

TẬP HUẤN KỸ THUẬT MÁY DỆT SỢI VỚI CHUYÊN GIA CỦA LMW (2022)

THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY TPP VINA (LONG AN) 2022

THAY ĐỔI MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC KẾT HỢP KỲ NGHỈ GIÁNG SINH TẠI ĐÀ LẠT (2021)

THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI CÁC NHÀ MÁY PHÚ GROUP 2021