GIỚI THIỆU COTCO COTTON

HINH NEN

COTCO là một đơn vị thương mại bông cotton, chuyên cung cấp sợi bông vải chất lượng cao được trồng bền vững trên khắp thế giới cho các nhà máy dệt tại Việt Nam.

Ngoài tiếp thị bông có nguồn gốc từ nơi trồng như Hoa Kỳ, Nam Mỹ, Úc, Brazin, Tây Phi,… Các nhà cung cấp bông của công ty COTCO có phát triển và cung cấp các chương trình tăng thêm giá trị cho bông thông qua những lô hàng đáp ứng nhu cầu mô hình sản xuất của các nhà máy dệt như hàng hóa giao ngay, hàng đang di chuyển trên biển và hàng giao tại kho Malaysia / kho ngoại quan Việt Nam.

Các nhà cung cấp bông vải của Công ty COTCO là thành viên của Hiệp Hội bông Quốc tế, Hội đồng bông quốc gia Hoa Kỳ, Hiệp Hội bông Tây Phi

COTCO COTTON

Tuân theo sáu nguyên tắc hợp tác để phục vụ tốt nhất cho các nhà cung cấp và khách hàng.

NHIỆM VỤ

Đảm bảo chất lượng bông vải cho các nhà máy dệt thông qua nguồn cung cấp bông uy tín trên thế giới.

BÁO CÁO

Dữ liệu bán hàng và xuất khẩu hàng tuần.

Sale/ExportVolume% compare
last week
% compare
last average
4 weeks
Country IncreaseCountry Decrease
NET SALE  UPLAND 18/1910,200 bales

-94%
-90%
1/ Vietnam (8,000, included 3,300 from Indonesia,
900 from Korea and reduce 900)
2/ Indian (7,300, included reduce 2,100)
3/ Pakistan (4,100, included reduce 400)
4/ Malaysia (2,100, included 2,000 from Indonesia
and 100 from Japan)
5/ Mexico (1,900)
1/ Indonesia (8,900)
2/ China (5,400)
3/ Japan (2,100)
4/ Korea (900)
NET SALE  UPLAND 19/20364,800 bales
75%
180%
1/ Vietnam (214,000)
2/ China (48,400)
3/ Malaysia (22,900)
4/ India (18,.400)
5/ Indonesia (15,800)
EXPORT WEEKLY
291,200 bales
-9%
-11%
1/ India (60,800)
2/ Vietnam (44,800)
3/ Turkey (40,500)
4/ Bangladesh (31,100)
5/ China (24,300)
NET SALE PIMA 18/19
2,600 bales
225%12%
1/ Bangladesh (1,000)
2/ Thailand (900)
3/ Korea (300)
4/ Pakistan (200)
5/ Japan (200)
NET SALE PIMA 19/20
8,800 bales319%878%1/ China (7,000)
2/ Germany (1,300)
3/ Bangladesh (500)
PIMA EXPORT WEEKLY6,700 bales-17%-44%1/ Indian (3,100)
2/ China (1,100)
3/ El Salvador (1,100)
4/ Button (400)
5/ Bangladesh (400)
Tải về báo cáo chi tiết