COTCO COTTON

Công ty COTCO là đại lý môi giới bông vải tự nhiên nguyên liệu (raw cotton) chất lượng cao được trồng bền vững trên khắp thế giới cho các nhà máy kéo sợi tại Việt Nam.

Ngoài tiếp thị và môi giới bông vải có xuất xứ từ các vùng trồng khổng lồ như Hoa Kỳ, Brazil, Argentina, Úc, Tây Phi… Công ty COTCO còn làm gia tăng thêm giá trị cho mặt hàng thông qua chất lượng hàng hóa ổn định cùng dịch vụ hậu cần chuyên nghiệp.

Các nhà cung cấp bông vải là thành viên của Hiệp Hội Bông Quốc Tế (ICA), Hiệp Hội Bông Quốc Gia Hoa Kỳ (NCC), Hiệp Hội Bông Tây Phi, Hiệp Hội Bông Pháp (AFCOT), và bản thân Công ty COTCO là thành viên của Hiệp Hội Bông Quốc Tế (ICA).

COTCO COTTON

TUÂN THỦ CÁC NGUYÊN TẮC HỢP TÁC ĐỀ PHỤC VỤ TỐT NHẤT CHO CÁC NHÀ CUNG CẤP VÀ KHÁCH HÀNG

NHIỆM VỤ

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG BÔNG VẢI CHO CÁC NHÀ MÁY SỢI THÔNG QUA CÁC NGUỒN CUNG CẤP UY TÍN.

BÁO CÁO

Dữ liệu bán hàng và xuất khẩu hàng tuần.

Sale/ExportVolume% compare
last week
% compare
last average
4 weeks
Country IncreaseCountry Decrease
NET SALE  UPLAND 18/1910,200 bales

-94%
-90%
1/ Vietnam (8,000, included 3,300 from Indonesia,
900 from Korea and reduce 900)
2/ Indian (7,300, included reduce 2,100)
3/ Pakistan (4,100, included reduce 400)
4/ Malaysia (2,100, included 2,000 from Indonesia
and 100 from Japan)
5/ Mexico (1,900)
1/ Indonesia (8,900)
2/ China (5,400)
3/ Japan (2,100)
4/ Korea (900)
NET SALE  UPLAND 19/20364,800 bales
75%
180%
1/ Vietnam (214,000)
2/ China (48,400)
3/ Malaysia (22,900)
4/ India (18,.400)
5/ Indonesia (15,800)
EXPORT WEEKLY
291,200 bales
-9%
-11%
1/ India (60,800)
2/ Vietnam (44,800)
3/ Turkey (40,500)
4/ Bangladesh (31,100)
5/ China (24,300)
NET SALE PIMA 18/19
2,600 bales
225%12%
1/ Bangladesh (1,000)
2/ Thailand (900)
3/ Korea (300)
4/ Pakistan (200)
5/ Japan (200)
NET SALE PIMA 19/20
8,800 bales319%878%1/ China (7,000)
2/ Germany (1,300)
3/ Bangladesh (500)
PIMA EXPORT WEEKLY6,700 bales-17%-44%1/ Indian (3,100)
2/ China (1,100)
3/ El Salvador (1,100)
4/ Button (400)
5/ Bangladesh (400)
Tải về báo cáo chi tiết