Xuất khẩu vải của Trung Quốc sang Mỹ giảm, Úc ổn định

Xuất khẩu vải của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm kể từ tháng 6/2022. Xuất khẩu hàng tháng đã giảm xuống còn 78,897 triệu USD vào tháng 9 năm nay. Người ta tin rằng đất nước này đang mất thị phần do lệnh cấm bông có nguồn gốc từ Tân Cương của Mỹ. Tuy nhiên, xuất khẩu của Trung Quốc sang Australia vẫn ổn định, đạt 18,312 triệu USD vào tháng 9/2022.

Kim ngạch xuất khẩu vải hàng tháng từ Trung Quốc sang Mỹ trị giá 120,755 triệu USD vào tháng 6/2022, giảm xuống còn 110,803 USD vào tháng 7, 93,408 triệu USD vào tháng 8 và 78,897 triệu USD vào tháng 9/2022. Xuất khẩu đã giảm xuống còn 283.109 triệu đô la trong quý 3 năm 2022 từ 342.027 triệu đô la trong quý 2 năm 2022. Chúng ở mức 332.126 triệu đô la trong quý 1 năm 2022, 376.557 triệu đô la trong quý 4 năm 2021, 382.965 triệu đô la trong quý 3 năm 2021 và 390.561 triệu đô la trong quý 2 năm 2021

Hàng năm, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ được ghi nhận ở mức 1,432 tỷ USD vào năm 2021, 1,294 tỷ USD vào năm 2020, 2,484 tỷ USD vào năm 2019 và 3,585 tỷ USD vào năm 2018. Xuất khẩu ở mức 0,957 tỷ USD trong ba quý đầu năm nay.

Xuất khẩu vải hàng tháng của Trung Quốc sang Úc vẫn ổn định trong tháng 6 và tháng 7 ở mức 18,645 triệu USD mỗi loại. Họ đã giảm xuống còn 15.811 triệu đô la vào tháng 18.312 nhưng đã cải thiện trở lại để đạt 2022 triệu đô la vào tháng XNUMX năm XNUMX. Kim ngạch xuất khẩu lên tới 52,769 triệu USD trong quý 3/2022 và 52,618 triệu USD trong quý 2/2022. Xuất khẩu của Trung Quốc được định giá 38.035 triệu đô la trong quý 1 năm 2022, 38.007 triệu đô la trong quý 4 năm 2021, 37.221 triệu đô la trong quý 3 năm 2021 và 35.604 triệu đô la trong quý 2 năm 2021.

Hàng năm, xuất khẩu của Trung Quốc sang Úc được ghi nhận ở mức 138,804 triệu USD vào năm 2021, 117,218 triệu USD vào năm 2020, 155,056 triệu USD vào năm 2019 và 199,897 triệu USD vào năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu đạt 143,424 triệu USD trong ba quý đầu năm 2022.