TP HCM của Việt Nam phát triển hạ tầng cảng biển

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (HCM) gần đây đã quyết định phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển của thành phố và sẽ lập kế hoạch và đầu tư vào hạ tầng giao thông, hệ thống cảng nội địa và các trung tâm hậu cần cho phù hợp. Đến năm 2050, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của hàng hóa và sản lượng hành khách được thiết lập lần lượt là 3,5-3,8% và 0,9-1%.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sẽ có năm nhóm cảng biển. Nhóm 4 gồm các đối tượng tại TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và Long An.

Cảng biển thành phố và các cảng khác trong Nhóm 4 của đất nước dự đoán sản lượng hàng hóa và hành khách của họ sẽ đạt lần lượt 461-540 triệu tấn và 1,7-1,8 triệu tấn vào năm 2030, một hãng tin đưa tin.

Thành phố cũng sẽ phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy hoạch cảng hành khách quốc tế gắn với các vùng phát triển du lịch trọng điểm và đầu tư xây dựng cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ