Thông báo về việc ban hành danh mục Thương hiệu dệt may

Thông báo của Tổng cục Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin về việc ban hành danh mục Thương hiệu dệt may trọng điểm (Ấn bản năm 2022)

Các bộ phận có thẩm quyền của ngành công nghiệp và thông tin hóa của tất cả các tỉnh, khu tự trị, đô thị trực thuộc Chính quyền Trung ương, các thành phố được liệt kê riêng trong kế hoạch và XPCC Tân Cương:

Để thực hiện một số ý kiến về việc phát triển hành động đặc biệt “tăng giống, nâng cao chất lượng và tạo thương hiệu” trong ngành hàng tiêu dùng nhằm tạo môi trường thị trường tốt (Văn phòng Nhà nước công bố (2016) số 40), nuôi dưỡng một số thương hiệu cao cấp và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành dệt may, được khuyến nghị bởi các sở công nghiệp và thông tin tỉnh, Liên đoàn Công nghiệp Dệt may Trung Quốc đã xác định 124 thương hiệu là đối tượng đào tạo chính, bao gồm 53 thương hiệu tiêu dùng như Aimer Holding, Lining, Lancy, Luolai Home Textile, Mercury Home Textile và Jiangsu Yueda Home Textile, 54 thương hiệu sản xuấtnhư Beijing BW Advance Materials, Jihua Group, Tangshan Sanyou, Texhong, Shanghai Challenge Textile, Jiangsu Lianfa, Luthai Textile, Shandong Ruyi, Dệt weiqiao, Yantai Tayho, Sơn Đông Silver Hawk, Xinxiang Chemical Fiber, BROS EASTERN, Shenghong và Jilin Chemical Fiber, và17 thương hiệu khu vực như Gaoyang Towel, Changshu Apparel, Gaomi Home Textile và Hanchuan Sewing Thread.

Đã đăng vào 24/11/2022

Cảm ơn quí độc giả đã quan tâm và theo dõi