Sự thay đổi trong động thái giá cả, Việt Nam hiện là nhà cung cấp sợi cho Ấn Độ – YARN NEWS

Sự khan hiếm bông cùng với giá tương đối cao hơn ở Ấn Độ đã dẫn đến sự thay đổi trong động lực thương mại của nước này với Việt Nam. Quốc gia viễn đông này, trước đây là một trong những thị trường chính của sợi bông Ấn Độ, nay đã trở thành nhà cung cấp cho Ấn Độ. Trong khi xuất khẩu sợi của Ấn Độ có xu hướng giảm trong năm nay thì nhập khẩu từ Việt Nam lại tăng vọt.

Theo công cụ tìm hiểu thị trường TexPro, xuất khẩu sợi của Ấn Độ sang Việt Nam đã giảm xuống còn 6,485 triệu USD vào tháng 7 năm 2022 từ mức 18,084 triệu USD trong tháng 2 năm nay. Xuất khẩu hàng tháng đạt 17.130 triệu USD vào tháng 3, 12.715 triệu USD vào tháng 4, 10.435 triệu USD vào tháng 5 và 9.828 triệu USD vào tháng 6 năm 2022. Theo các nguồn tin thương mại, xuất khẩu sợi từ Ấn Độ giảm do chênh lệch giá. Giá bông ở Ấn Độ vẫn cao hơn thị trường quốc tế.

Cần lưu ý rằng xuất khẩu sợi của Ấn Độ sang Việt Nam đã có mức tăng trưởng đáng kể trong những năm trước đó. Xuất khẩu tăng vào năm 2020 lên 169,087 triệu đô la từ 131,540 triệu đô la vào năm 2019. Nó tiếp tục tăng lên 220,579 triệu đô la vào năm 2021.

Mặt khác, nhập khẩu sợi của Ấn Độ từ Việt Nam tăng mạnh lên 24,875 triệu USD trong tháng 7 từ 4,521 triệu USD vào tháng 3 năm 2022. Ấn Độ đã nhập khẩu sợi trị giá 6,612 triệu USD vào tháng 4, 7,733 triệu USD vào tháng 5 và 7,714 triệu USD vào tháng 6 năm 2022. Hàng năm, nhập khẩu thu hồi từ 37,530 triệu USD vào năm 2020 lên 60,155 triệu USD, giảm từ 130,416 triệu USD vào năm 2019 do sự cố COVID-19. Nhập khẩu sợi của Ấn Độ trị giá 61,270 triệu USD trong 7 tháng đầu năm nay, cao hơn tổng lượng hàng nhập khẩu của năm 2021.

Theo TexPro, Ấn Độ đã nhập khẩu sợi trị giá 120,707 triệu USD vào năm 2017 và 129,885 triệu USD vào năm 2018 từ Việt Nam .

 

Đăng vào ngày 3/11/2022

Cảm ơn quí độc giả đã quan tâm và theo dõi tin tức