Hiệp hội Bông Quốc tế tổ chức tại Singapore 2023 đã bổ nhiệm Kim Hanna làm nữ chủ tịch đầu tiên.

Cô Kim Hanna, chủ tịch công ty giám định TransGlobal, sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch Hiệp hội Bông Quốc tế (ICA)—trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí này trong lịch sử của ICA.

Cô Kim Hanna bắt đầu sự nghiệp trong ngành bông vào năm 1982 với tư cách là thư ký tại Edward T Robertson & Son Ltd.

Trong một thông cáo báo chí, ICA cho biết, năm 2000, Cô Hanna đồng sáng lập một công ty kiểm soát bông quốc tế mới, TransGlobal Inspections, nơi cô tiếp tục giữ chức vụ giám đốc điều hành.

Năm 2019, Cô Hanna được bầu vào ban giám đốc ICA, nơi cô làm chủ tịch Nhóm công tác kiểm soát viên và là thành viên của Ủy ban quy tắc, thành viên sáng lập của sáng kiến “Women in Cotton” và là người ủng hộ Chương trình ICAspire.

Xin chúc mừng Cô Kim Hanna với vai trò mới là chủ tịch ICA!