Dự báo Giai đoạn 2023-2029

Thị trường Sợi toàn cầu được dự đoán sẽ tăng với tốc độ đáng kể trong giai đoạn dự báo, từ năm 2022 đến năm 2028. Vào năm 2021, thị trường đang tăng trưởng với tốc độ ổn định và với việc các công ty chủ chốt áp dụng chiến lược ngày càng nhiều, thị trường dự kiến sẽ tăng theo cột mốc dự kiến.

Sợi dệt là một bộ phận vật liệu dệt mà thành phần nó bao gồm các xơ sợi liên kết đan xen vào nhau, thích hợp để sử dụng trong sản xuất hàng dệt, may, móc, đan, dệt thoi, thêu hoặc làm dây thừng.

Thị trường Sợi đã chứng kiến mức tăng trưởng từ Triệu đô la Mỹ lên Hàng Triệu Triệu đô la Mỹ từ năm 2017 đến năm 2022. Với CAGR ấn tượng, thị trường này ước tính sẽ tiếp tục đạt hàng triệu đô la Mỹ vào năm 2029.

Công nghệ cao và các đổi mới sẽ tiếp tục tối ưu hóa hiệu suất của sản phẩm, cho phép sản phẩm có được phạm vi ứng dụng rộng hơn ở thị trường hạ nguồn. Ngoài ra, phân tích sở thích của khách hàng, động lực thị trường (động lực, hạn chế, cơ hội), phát hành sản phẩm mới, tác động của COVID-19, xung đột khu vực và tính trung lập carbon cung cấp thông tin quan trọng để chúng ta tìm hiểu sâu về thị trường Sợi.

Nguồn: Sưu Tầm

Đã đăng 01/02/2023
Cảm ơn quý độc giả đã quan tâm và theo dõi thông tin từ COTCO