CARD SYSTEM | HỆ MÁY CHẢI THÔ


Hệ máy chải LC363/LC361 được thiết kế để cho năng suất cao hơn lên đến 150kg/giờ với các tính năng đặc biệt để cho ra cúi chất lượng cao trên mọi loại bông, xơ nhân tạo hay hỗn hợp. Hệ máy chải LC363/LC361 được cấu hình để tạo ra đặc tính sợi tốt hơn với chi phí vận hành thấp nhất.
Đặc trưng
  • Sắp xếp ba/đơn;
  • Sắp xếp chải kỹ theo phương pháp Arcual có cấu tạo đặc biệt để giảm thiểu xơ vải;
  • Có số lớp làm việc cao nhất (36);
  • Khu vực chải thô thực tế hoạt động cao nhất 1,296 tấn – cao hơn 20%;
  • Độ ổn định cao hơn nhờ vật liệu giãn nở nhiệt thấp hơn;
  • Hệ thống giám sát chất lượng trực tuyến (QMS);
  • Linear có thể thay đổi để sử dụng cao hơn.
Linh hoạt
  • Khoảng cách nipping có thể thay đổi để mở sợi nhẹ nhàng;
  • Có thể hoán đổi và bổ sung các yếu tố chải thô trước, sau và vị trí dao;
  • Đầu nối polyme loại có thể thay thế được;
  • Bộ cuộn phủ đặc biệt để xử lý MMF;
  • Cấu hình dây độc đáo cho việc chải thô hiệu quả để xử lý quy trình OE, tái tạo, airjet và MMF;
  • Tốc độ sắp xếp băng tải cao.
Tự động hóa
  • Máng điều chỉnh áp suất để nạp sợi đồng đều;
  • Biến tần điều khiển xi-lanh truyền động với sự thay đổi tốc độ thông qua màn hình;
  • Tích hợp các máy chải thông qua SPINCONNECT.


   Card LC363 / LC361 is designed for higher production up to 150 kg/hr with distinctive features to produce high quality sliver in every variety of cotton, man-made fibre and blends. “Well carded is half spun”. Card LC363 / LC361 is configured to produce better yarn characteristic with reduction in running cost.

Features

  • Triple / Single Licker-in arrangement
  • Special profiled Arcual combing arrangement for lesser lint loss
  • Card with Highest number of working flats (36 nos.)
  • Highest Active Real Carding Area 1.296 mtrs – 20% higher carding area
  • Higher stability through lower thermal expansion material
  • Online Quality Monitoring System (QMS)
  • Linear can Changer for higher utilization

Flexibility

  • Variable nipping distance for gentle fibre opening
  • Interchangeable and addition of Pre & Post carding elements and Knife positions
  • Replacable type polymer end connector
  • Specially coated coiler for processing MMF
  • Unique wire profiles for effective carding action for processing OE, Regenerated, Airjet & MMF Process
  • High speed take up Conveyor web doffing arrangement

Automation

  • Pressure regulated chute for uniform Feeding
  • Inverter control cylinder drives with speed change through display
  • Integration of Cards through SPINCONNECT
CARD LC363S

“Máy chải có xi-lanh hoạt động cao nhất”

Tăng sản lượng với việc sử dụng tài nguyên tối ưu chất lượng của cúi chải thô có ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng sợi. Do đó, chải kỹ tốt là một nửa của quy trình. Máy chải LC636S là bước tiến trong hành trình thiết lập các tiêu chuẩn mới để đạt được chất lượng đồng đều với độ chính xác cao hơn.
LC636S xử lý bông, nguyên liệu hỗn hợp và sợi nhân tạo một cách dễ dàng. Với diện tích chải thô hoạt động cao nhất là 1.95m2, và diện tích xi-lanh 3.95m2. LC636S đạt điểm cao về độ thân thiện với người dùng, hứa hẹn mang lại giá trị lâu dài cho khách hàng.
Đặc trưng
  • Cách sắp xếp chải kỹ theo phương pháp Arcual có cấu tạo đặc biệt để giảm thiểu xơ vải;
  • Có số lớp làm việc cao nhất (36);
  • Diện tích lồng thực tế hoạt động cao nhất 1.95m2 và diện tích xi-lanh hoạt động cao nhất 3.95m2;
  • Độ ổn định cao hơn nhờ vật liệu giãn nở nhiệt thấp hơn;
  • Hệ thống giám sát chất lượng trực tuyến (QMS);
  • Linear có thể thay đổi;
Linh hoạt
  • Khoảng cách nipping có thể thay đổi để mở sợi nhẹ nhàng;
  • Điều chỉnh dao ngoài tối ưu;
  • Có thể hoán đổi và bổ sung các yếu tố chải thô trước & sau và vị trí dao;
  • Đầu nối polyme loại có thể thay thế;
  • Bộ cuộn phủ đặc biệt để xử lý MMF;
  • Cấu hình dây độc đáo cho trình chải thô hiệu quả để xử lý quy trình OE, tái tạo, airjet và MMF;
  • Tốc độ sắp xếp băng tải cao.
Tự động hóa
  • Máng điều chỉnh áp suất để nạp sợi đồng đều;
  • Điều khiển biến tần cho hệ truyền động Lickerin & xy-lanh với sự thay đổi tốc độ thông qua màn hình;
  • Tích hợp các máy chải thông qua SPINCONNECT

“Card With Highest Active Carding Area & Cylinder Area”

Increased Production With Optimal Utilization Of Resources

The quality of the card sliver has a substantial impact on yarn output. Well carded is therefore, half spun. LMW’s Card LC636 S is a step forward in the company’s journey of breaking barriers and setting new standards in achieving consistent quality with higher precision.

The LC636 S handles cotton, blends and man-made fibres with ease. With the highest active carding area of 1.95 sq. m. and a cylinder area of 3.95 sq. m. LC636 S scores high on user-friendliness, promising long-term value to the customer.

Features

  • Special profiled Arcual combing arrangement for lesser lint loss
  • Card with Highest number of working flats (36 nos.)
  • Highest Active Real Carding Area 1.95 m2 and Highest Active Cylinder Area 3.95m2
  • Higher stability through lower thermal expansion material
  • Online Quality Monitoring System (QMS)
  • Linear can Changer for higher utilization

Flexibility

  • Variable nipping distance for gentle fibre opening
  • External knife adjustment for easy licker-in dropping optimization
  • Interchangeable and addition of Pre & Post carding elements and Knife positions
  • Replacable type polymer end connector
  • Specially coated coiler for processing MMF
  • Unique wire profiles for effective carding action for processing OE, Regenerated, Airjet & MMF Process
  • High speed take up Conveyor web doffing arrangement

Automation

  • Pressure regulated chute for uniform Feeding
  • Inverter control for Lickerin & cylinder drives with speed change through display
  • Integration of Cards through SPINCONNECT